Home > Uzņēmums

Uzņēmums

Jaunumi

Decembris 2017

Jauns nosaukums.
No 05.12.2017. SIA Nordtorf jaunais nosaukums SIA HAWITA baltic.
Pārējie uzņēmuma rekvizīti: adrese, PVN nr., kontakti nav mainījušies.  

Februāris 2012

Pēc 2 gadu projektēšanas darbiem, jaunās ražotnes būvniecība Cesvainē ir pabeigta. 


Halles kopējā platība ir 7200 m2, kura ir sadalīta 3 nodalījumos. Izstrādājot kopējo koncepciju, esam būtiski ņēmuši vērā optimālās pārstrādes iespējas, lai varētu pielāgoties jebkuriem laika apstākļiem.

Kūdras pārstrāde.Ar divām mūsdienīgām sijāšanas iekārtām gabalkūdra, frēzkūdra un melnā kūdra tiek sijāta 8 dažādās kūdras frakcijās.

Substrātu maisīšanas iekārta.
Kontroles telpa.


Šeit tiek veikta un kontrolēta dažādu kūdras frakciju maisīšana. Sajauktajām kūdras frakcijām klāt tiek pievienotas dažādas minerālvielas. Mūsdienu datorizētā svēršanas un mērīšanas iekārta garantē precīzu padoto papildvielu daudzumu. Nobeigumā, papildus tiek pievienots ūdens uzsūcošs līdzeklis. Lai strādātu ar šādām iekārtām, mūsu personāls tika apmācīts vairāku mēnešu garumā.

Iepakošana.

Ir uzstādītas 4 pilnībā automatizētas iepakošanas līnijas, kuras produkciju pako šādos tilpumos: 20 litri, 50 litri, 70 litri, 80 litri, 250 litri un 5,8 m3. (Atbilstoši EN standartam).35.000 m2 lielā platībā tiek uzglabāta gatavā produkcija un kūdras izejviela. Savu produkciju piedāvajam visa gada garumā.

Decembris 2011
Cesvaines kūdras fabrika ir uzsākusi kūdras substrātu ražošanu testa režīmā. Testa laikā tiks veikta iekārtu regulācija un pārbaude. 

Novembris 2011
SIA "Nordtorf"augstas pievienotās vērtības ražotnē ir uzstādītas lielākā daļa ražošanas iekārtu. Turpināties darbiem uzņēmums varētu uzsākt ražošanu testa režīmā jau šī gada beigās.

Augusts 2011
SIA "Nordtorf"augstas pievienotās vērtības izveide Cesvainē ražošanas ēkā uzsākta ražošanas iekārtu uzstādīšana.

Jūnijs 2011
SIA ‘Nordtorf” ir veikusi lielāko daļu būvniecības darbu īstenot projektu „SIA „NORDTORF” augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē”. Pašlaik ar piegādātājiem tiek saskaņots iekārtu piegādes grafiks. Plānots, ka ražotne tiks pabeigta līdz decembrim.

Marts 2011
Pēc sniegiem bagātās ziemas, SIA „NORDTORF” turpina īstenot projektu „SIA „NORDTORF” augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē”. Tagad, ikviens garāmbraucējs var nojaust nākotnes rūpnīcas aprises. Ir uzbūvētas rūpnīcas pamata metāla konstrukcijas un turpinās darbs pie jumta un sienu konstrukcijām.

Decembris 2010
Sliktie laika apstākļi un augstais gruntsūdens līmenis būvniecības vietā aizkavēja projekta „SIA „NORDTORF” augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē” realizāciju. SIA „NORDTORF” vienojoties ar būvuzņēmēju veica papildus darbus, lai varētu veiksmīgi turpināt būvniecības darbus. Plānots, ka pavasarī jau būs uzbūvēts rūpnīcas metāla karkass.

Septembris 2010
Turpinās uzsāktā projekta "SIA" NORDTORF "augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē" realizācija. 15.septembrī oficiāli tika atklāta celtniecības darbu uzsākšana būvlaukumā. Oficiālā atklāšanā piedalījās vietējā prese, Cesvaines novada domes pr-tājs Vilnis Špats, kā arī projektēšanas un būvfirmas pārstāvji. 41000 m2 lielā apbūves teritorijā tiks būvēta ražošanas ēka ar 7200 m2 lielu platību. Šo ražošanas ēku ir paredzēts uzbūvēt 2011.gadā. Ražošanas iekārtu uzstādīšana tiks pabeigta līdz 2011.gada novembrim. Šī fabrika savu ražošanu varētu uzsākt 2011.gada decembrī. Četrās pilnībā automatizētās ražošanas līnijās tiks ražoti kūdras substrāti. Šie produkti tiks realizēti visā pasaulē.

Jūnijs 2010
SIA Nordtorf ir uzsācis projektēšanas darbus projektam „SIA NORDTORF substrāti. Augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē,” kuru paredzēts ierīkot Cesvaines pagastā Latvijas austrumu daļā. Šīs modernās un pilnīgi automatizētās ražotnes būvdarbus uzsāks 2010.gada vasarā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 6,5 milj. EUR. Plānots, ka šī fabrika savu darbību varēs uzsākt 2011.gada vasarā. SIA Nordtorf 2010.gadā 11.martā noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru (LIAA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu 2,34 milj. EUR apmērā augstvērtīgu kūdras substrātu ražošanas fabrikas izbūvei. 

 

print