Home > Uzņēmums > Kūdras purvi

Kūdras purvi

Uzņēmumi SIA Nordtorf, SIA LTL un SIA Cesvaines Kūdra apsaimnieko piecus kūdras purvus, kuriem piešķirtas kūdras ieguves licences : Baltmuižas purvs, Lielais Aknīstes purvs (SIA Nordtorf), Tīrais purvs (SIA LTL), Olgas purvs, Zosu purvs (SIA Cesvaines Kūdra). 2009. gadā aktīva frēzkūdras un gabalkūdras ieguve galvenokārt notiek trijos purvos: Lielajā Aknīstes purvā, Baltmuižas purvā un Tīrajā purvā. Parējos divos purvos patlaban notiek ievērojami mazāka kūdras ieguve, taču arī tie jau tiek sagatavoti aktīvai kūdras ieguvei.

Lielais Aknīstes purvs
Purvs atrodas Latvijas dienvidu daļā Aknīstes pag., Aknīstes novadā (bijušajā Jēkabpils rajonā). Purva kopējā platība ir 800 ha, bet kūdras ieguvei tiek izmantoti 520 ha. Aknīstes purvā kūdras krājumi ir 13 miljoni m3. Purvā iegūst tikai gabalkūdru, ko izmanto SIA Nordtorf fabrikā kā izejvielu.  

Baltmuižas purvs
Purvs atrodas Latvijas dienvidu daļā uz divu rajonu robežas: Jēkabpils un Daugavpils pie Latvijas – Lietuvas robežas. Purva kopējā platība ir 300 ha. Kūdras ieguvei tiek izmantoti 280 ha. Šajā purvā kūdras krājumi ir 3 miljoni m3. Purvā iegūst gan gabalkūdru, gan frēzkūdru, ko izmanto SIA Nordtorf fabrikā kā izejvielu.
  
Tīrais purvs
Purvs atrodas Latvijas dienvidu daļā Aizkraukles rajonā. Purva kopējā platība ir 400 ha, bet izmantoti tiek 375 ha. Tīrā purva kūdras krājumi ir 6,7 miljoni m3. Purvā galvenokārt iegūst frēzkūdru. Daļa iegūtās frēzkūdras tiek nogādāta uz SIA Nordtorf fabriku tālākai pārstrādei, bet pārējā kūdra neiepakotā veidā tiek transportēta uz Rīgas ostu tālākai tirdzniecībai. 
  
Olgas purvs
Purvs atrodas Latvijas austrumu daļā Madonas rajonā uz Dzelzavas un Sarkaņu pagastu robežas pie Aizkujas. Purva kopējā platība ir 1120 ha, no kuras tiek izmantoti 550 ha. Olgas purvā kūdras krājumi ir 32 miljoni m3. 2008. gadā tika iegūta frēzkūdra, kas galvenokārt tirgota Latvijas iekšējā tirgū. Purvs apgādās ar izejvielām topošo kūdras pārstrādes fabriku.
 
Zosu purvs
Purvs atrodas Latvijas austrumu daļā Madonas rajonā, Dzelzavas un Sarkaņu pagastā. Purva kopējā platība ir 330 ha. Purvs ir pamests un 2008. gadā tajā kūdras ieguve nenotika. Zosu purva kūdras krājumi ir 5,7 miljoni m3. 2010.gadā ir plānots sagatavot purvu kūdras ieguvei. Tāpat kā Olgas purvs, arī Zosu purvs apgādās topošo kūdras pārstrādes fabriku ar izejvielām.
 
   

print