Home > Uzņēmums > Pārskats

SIA Nordtorf ir Latvijas Republikā izvietots uzņēmums, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi un kūdras izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību. Divi uzņēmēji no Vācijas, kuriem ir ilggadēja pieredze kūdras ieguvē un kūdras substrātu ražošanā, 1996.gadā nodibināja SIA Nordtorf uzņēmumu. SIA Nordtorf valdes loceklim Bernhardam Štaingrēferam (Bernhard Steingröver) un OvL Kunststofftechnik GmbH, Emstek kopā pieder 100% uzņēmuma daļu.

SIA Nordtorf atrodas Latvijas Republikas dienvidos pie Lietuvas robežas – Aknīstē. Aptuveni 6000 m2 lielajā rūpnīcā izvietotas 7 ražošanas līnijas kūdras un kūdras substrātu iepakošanai. SIA Nordtorf un ar to saistītajiem uzņēmumiem SIA LTL un SIA Cesvaines Kūdra apsaimnieko piecus kūdras purvus, kuriem ir piešķirta licence uz daudziem gadiem. Vidējais kūdras un kūdras substrātu pārdošanas daudzums gadā sastāda 600 000 m3. Visu purvu kopējā kūdras ieguves izmantojamā platība uz šodienu veido 2880 ha.Visu piecu purvu platība kopā veido 3050 ha. Visos piecos purvos kūdras krājumi veido kopā apm. 40 milj. m3. Šie kūdras krājumi ir pietiekami ražošanas apgādāšanai ar izejvielām vismaz nākamajiem 50 gadiem.

SIA Nordtorf galvenais ražošanas mērķis ir kūdras substrātu ražošana. Gadā tiek saražoti vairāk nekā 600 000 m3 substrātu un stādu augsnes un šis daudzums ar katru gadu pieaug. Pie fabrikas izvietotais noliktavas laukums ļauj uzglabāt kopā aptuveni 40 000 m3 izejvielu un iepakotās gatavās produkcijas. SIA Nordtorf ražo kūdras substrātus atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzības gadījumā arī klientu iepakojumā. SIA Nordtorf neto apgrozījums 2011. gadā bija 11,7 milj. EUR.

2006. gadā SIA Nordtorf iegādājās 50% Latvijas kūdras ražošanas uzņēmuma SIA LTL daļu. SIA LTL nodarbojas tikai ar kūdras ieguvi. 520 ha lielā kūdras platībā SIA LTL gadā iegūst aptuveni 200 000 m3 frēzkūdras un gabalkūdras. Uzņēmums apgādā ar izejvielām SIA Nordtorf ražotni Aknīstē. Daļu saražotās frēzkūdras un gabalkūdras SIA LTL pārdod arī klientiem un tā tiek transportēta ar kuģiem, kas tiek iekrauti Rīgas ostā. 2008. gada beigās SIA Nordtorf iegādājās 100% kūdras ražošanas uzņēmuma SIA Cesvaines Kūdra daļu (apskatiet Jaunumus). SIA Cesvaines Kūdra pieder divi kūdras purvi ar kopējo ieguves platību 1450 ha. Visos trijos uzņēmumos kopā strādā aptuveni 250 darbinieku, no kuriem aptuveni 120 ir sezonas darbinieki. Visu triju uzņēmumu kopējais apgrozījums 2011. gadā bija 13,55 miljoni EUR. 

Jaunumi

Decembris 2017

Jauns nosaukums.
No 05.12.2017. SIA Nordtorf jaunais nosaukums SIA HAWITA baltic.
Pārējie uzņēmuma rekvizīti: adrese, PVN nr., kontakti nav mainījušies.  

Februāris 2012

Pēc 2 gadu projektēšanas darbiem, jaunās ražotnes būvniecība Cesvainē ir pabeigta. 


Halles kopējā platība ir 7200 m2, kura ir sadalīta 3 nodalījumos. Izstrādājot kopējo koncepciju, esam būtiski ņēmuši vērā optimālās pārstrādes iespējas, lai varētu pielāgoties jebkuriem laika apstākļiem.

Kūdras pārstrāde.Ar divām mūsdienīgām sijāšanas iekārtām gabalkūdra, frēzkūdra un melnā kūdra tiek sijāta 8 dažādās kūdras frakcijās.

Substrātu maisīšanas iekārta.
Kontroles telpa.


Šeit tiek veikta un kontrolēta dažādu kūdras frakciju maisīšana. Sajauktajām kūdras frakcijām klāt tiek pievienotas dažādas minerālvielas. Mūsdienu datorizētā svēršanas un mērīšanas iekārta garantē precīzu padoto papildvielu daudzumu. Nobeigumā, papildus tiek pievienots ūdens uzsūcošs līdzeklis. Lai strādātu ar šādām iekārtām, mūsu personāls tika apmācīts vairāku mēnešu garumā.

Iepakošana.

Ir uzstādītas 4 pilnībā automatizētas iepakošanas līnijas, kuras produkciju pako šādos tilpumos: 20 litri, 50 litri, 70 litri, 80 litri, 250 litri un 5,8 m3. (Atbilstoši EN standartam).35.000 m2 lielā platībā tiek uzglabāta gatavā produkcija un kūdras izejviela. Savu produkciju piedāvajam visa gada garumā.

Decembris 2011
Cesvaines kūdras fabrika ir uzsākusi kūdras substrātu ražošanu testa režīmā. Testa laikā tiks veikta iekārtu regulācija un pārbaude. 

Novembris 2011
SIA "Nordtorf"augstas pievienotās vērtības ražotnē ir uzstādītas lielākā daļa ražošanas iekārtu. Turpināties darbiem uzņēmums varētu uzsākt ražošanu testa režīmā jau šī gada beigās.

Augusts 2011
SIA "Nordtorf"augstas pievienotās vērtības izveide Cesvainē ražošanas ēkā uzsākta ražošanas iekārtu uzstādīšana.

Jūnijs 2011
SIA ‘Nordtorf” ir veikusi lielāko daļu būvniecības darbu īstenot projektu „SIA „NORDTORF” augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē”. Pašlaik ar piegādātājiem tiek saskaņots iekārtu piegādes grafiks. Plānots, ka ražotne tiks pabeigta līdz decembrim.

Marts 2011
Pēc sniegiem bagātās ziemas, SIA „NORDTORF” turpina īstenot projektu „SIA „NORDTORF” augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē”. Tagad, ikviens garāmbraucējs var nojaust nākotnes rūpnīcas aprises. Ir uzbūvētas rūpnīcas pamata metāla konstrukcijas un turpinās darbs pie jumta un sienu konstrukcijām.

Decembris 2010
Sliktie laika apstākļi un augstais gruntsūdens līmenis būvniecības vietā aizkavēja projekta „SIA „NORDTORF” augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē” realizāciju. SIA „NORDTORF” vienojoties ar būvuzņēmēju veica papildus darbus, lai varētu veiksmīgi turpināt būvniecības darbus. Plānots, ka pavasarī jau būs uzbūvēts rūpnīcas metāla karkass.

Septembris 2010
Turpinās uzsāktā projekta "SIA" NORDTORF "augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē" realizācija. 15.septembrī oficiāli tika atklāta celtniecības darbu uzsākšana būvlaukumā. Oficiālā atklāšanā piedalījās vietējā prese, Cesvaines novada domes pr-tājs Vilnis Špats, kā arī projektēšanas un būvfirmas pārstāvji. 41000 m2 lielā apbūves teritorijā tiks būvēta ražošanas ēka ar 7200 m2 lielu platību. Šo ražošanas ēku ir paredzēts uzbūvēt 2011.gadā. Ražošanas iekārtu uzstādīšana tiks pabeigta līdz 2011.gada novembrim. Šī fabrika savu ražošanu varētu uzsākt 2011.gada decembrī. Četrās pilnībā automatizētās ražošanas līnijās tiks ražoti kūdras substrāti. Šie produkti tiks realizēti visā pasaulē.

Jūnijs 2010
SIA Nordtorf ir uzsācis projektēšanas darbus projektam „SIA NORDTORF substrāti. Augstas pievienotās vērtības ražotnes izveide Cesvainē,” kuru paredzēts ierīkot Cesvaines pagastā Latvijas austrumu daļā. Šīs modernās un pilnīgi automatizētās ražotnes būvdarbus uzsāks 2010.gada vasarā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 6,5 milj. EUR. Plānots, ka šī fabrika savu darbību varēs uzsākt 2011.gada vasarā. SIA Nordtorf 2010.gadā 11.martā noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru (LIAA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu 2,34 milj. EUR apmērā augstvērtīgu kūdras substrātu ražošanas fabrikas izbūvei. 

 

print